scenografidk modtager tidsskriftsstøtte

Statens Kunstfonds litteraturudvalg for tidsskriftsstøtte, har med sin støtte tilkendegivet at scenografidk har kulturel og almennyttig værdi.

I disse dage, hvor der skæres ned på kultur og ikke mindst, hvor Det Kongelige Teaters Scenografiske værksteder lukkes, er der mere end nogensinde brug for, at scenografien taler i mere end billeder.

Vi på scenografidk vil gøre vores til at et nyt nummer rammer gaden i 2016 med indhold, der sætter ord på scenografien.

2015 er gået med at stifte foreningen SCENOGRAPHY, der nu har overtaget driften af scenografidk og med at søge fondsmidler. Med tidsskriftsstøtten har vi fået et tiltrængt skulderklap, der giver os endnu mere lyst til at skaffe de sidste midler til realiseringen af scenografidk#2.

Vi håber 2016 bliver det år, hvor scenografien for alvor får en stemme og et sprog til glæde for både kunstnere og publikum.

Godt Nytår!

 

Det første nummer af scenografidk 1/2014 kan findes på en række af landets biblioteker og kulturinstitutioner. Det kan også rekvireres mod betaling af porto eller afhentes mellem kl 10 og 16 hos:

Danske Scenografer

Kgs. Nytorv 21 B, 3. sal.

1050 København K

Tel 33 14 33 55,

sds@scenograf.dk

Du kan også skrive til redaktør Maria Ciccia Smidl mail@scenografi.dk