Udgiver Danske Scenografer

Kgs. Nytorv 21 B, 3. sal.

1050 København K

Tel 33 14 33 55,

Fax 33 14 33 03

sds@scenograf.dk

Redaktion: Bjarke Brint & Maria Ciccia Smidl

Konsulent: Marianne Lentz

Sekretariat: Jakob Pelch

Art direction: Agnete Schepelern & Bjarke Brint

Grafik & lay out: Kamma Luise Rodian & Nina Bischoff

Korrektur: Arendse Gudmand-Høyer

Tryk: Kailow Graphic A/S

Oplag. 2.500

1/2014

Udgiver Danske Scenografer

Kgs. Nytorv 21 B, 3. sal.

1050 København K

Tel 33 14 33 55,

Fax 33 14 33 03

sds@scenograf.dk

Redaktion: Bjarke Brint & Maria Ciccia Smidl

Konsulent: Marianne Lentz

Sekretariat: Jakob Pelch

Art direction: Agnete Schepelern & Bjarke Brint

Grafik & lay out: Kamma Luise Rodian & Nina Bischoff

Korrektur: Arendse Gudmand-Høyer

Tryk: Kailow Graphic A/S

Oplag. 2.500

1/2014